Vergelijkbare initiatieven

Veel mensen en organisaties zijn bezig te onderzoeken hoe we de ruimte voor burgers in bestuurlijke plannen kunnen vergroten. De Caleidoscoop is maar één van de instrumenten die hiervoor ontwikkeld wordt. Op deze pagina verzamelen we vergelijkbare initiatieven. Wellicht zie je hier iets staan dat beter past bij jouw gemeente, of vind je een welkome aanvulling!

Ken of ben je een initiatiefnemer die iets vergelijkbaars doet? Laat het ons weten, dan zetten we je hierbij! Je kunt natuurlijk ook altijd even bellen met een van ons.

Gemeenteraad en burgerkracht
Het netwerk Overheidsparticipatie heeft een inspiratiepakket samengesteld voor (toekomstige) raadsleden die bij burgerkracht willen aansluiten. Met pamflet, toolkit voor een inwerkprogramma en checklist voor de transitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.
Bekijk hier de website van gemeenteraad en burgerkracht

Voorstel Buurtrechten
Het Landelijk Samenwerkingverband Actieve bewonders (LSA) stelt voor om, naar Engels voorbeeld, actieve burgers meer mogelijkheden te geven middels een pakket aan stimuleringsmiddelen.
Lees hier het dossier over dit voorstel!

Wij, publieke veranderaars
Jan Hof heeft zich het doel gesteld om overheidstransformerende initiatieven bij elkaar te brengen en zorgde daartoe onder andere voor de formulering van een gedeeld mission statement.
Lees hier het mission statement en word publiek veranderaar!

G1000 Amersfoort
Op initiatief van Harm van Dijk en Nicole Esteje gaan de inwoners van Amersfoort drie dagen na de verkiezingen in gesprek met werkgevers, ambtenaren, kunstenaars en politici over wat de komende periode belangrijk is. Samen stellen zij de politieke agenda op, beginnen aan de concrete uitwerkingen en vervolgen dit proces later.
Lees hier meer over de G1000 Amersfoort

Kompas voor initiatief
Voor iedereen die actief is met initiatieven, heeft de gemeente Utrecht een kompas voor initiatief ontwikkeld. Deze dialoogposter geeft initiatiefnemers houvast als ze hun initiatief verder willen brengen. Het biedt medewerkers van de gemeente steun om hun improvisatievermogen in te kunnen zetten.
Bekijk hier het kompas voor initiatief

Sessie: Sociaal ondernemen en de keuzes van de gemeente
Social Powerhouse organiseert een avond waarop sociaal ondernemers in gesprek gaan met politici om te ontdekken hoe de gemeente sociaal ondernemerschap kan versterken. Kom dinsdag 11 maart naar Deventer!
Bekijk hier de uitnodiging

Motie bestuursaanpak gemeente Oude IJsselstreek
In de motie bestuursaanpak gemeente Oude IJsselstreek wordt voorgesteld dat de nieuwe gemeenteraad van Oude IJsselstreek vóór de formatie van het nieuwe college afspreekt voor welke vraagstukken het beleid in samenspraak met samenlevingspartners gevormd zal worden.
Bekijk hier de motie

Agenda van burgerinitiatief Het nieuwe samenwerken
In Amersfoort organiseert burgerinitiatief Het nieuwe samenwerken twee bijeenkomsten. Één om de samenwerking tussen raadsleden en burgers voor de komende vier jaar vorm te geven en één waarin initiatieven de kans krijgen zich aan de nieuwe raadsleden te presenteren.
Lees hier meer over deze bijeenkomsten

Boekpresentatie: DEcentraal, de stad als laboratorium
In de Groene Amsterdammer verscheen een serie over de decentralisatie van de Nederlandse staat. De serie is gebundeld in een boek dat gepresenteerd wordt op een avond waarin Xandra Schutte, Jantine Kriens, Maurice Specht en de zaal met elkaar in gesprek gaan over decentralisatie, burgerkracht, lokale democratie en de toekomst van de verzorgingsstaat.
Bekijk hier de flyer van de presenatie