4. Is er tastbare steun?

Je bent nu bij de vierde spiegel van de Caleidoscoop. Deze werpt een blik op hoe je maatschappelijke initiatieven macht en kracht geeft. Bij de tweede spiegel werd gewaarschuwd voor het risico dat maatschappelijke initiatieven weg worden gestopt in hun eigen participatieho(e)kje. Dat risico wordt kleiner als je vanuit de gemeente helpt om de autonome kracht van die initiatieven te borgen. Kennis, geld, contacten en bevoegdheden zijn ongelijk verdeeld en vooral aanwezig binnen de instituties. Maatschappelijke initiatieven hebben bepaalde rechten nodig om in dat krachtenveld een positie te verwerven. Daarbij kan een voorbeeld worden genomen aan de ‘local community act’ in Engeland waarin rechten zijn opgenomen van burgers om zelf initiatieven te ontplooien als in hun ogen gemeente, instellingen of ontwikkelaars het af laten weten (‘right to bid, build and challange’). Wat kan helpen is dat in lokale regels te vangen (zoals Amsterdam werkt aan een buurtwet), maar ook een overheid die voorzieningen treft om te voorkomen dat initiatiefnemers van het kastje naar de muur worden gestuurd, te afhankelijk worden van eenmalige subsidies of geen toegang hebben tot vitale data en kennis kan erg helpen!

Onderstaande vragen en voorbeelden kunnen helpen om in jouw gemeente te werken aan die waarborgen.

Spiegelvragen
Worden er concrete voorzieningen getroffen om lokale initiatiefnemers de wind in de rug te geven (denk aan geld, gebouwen, ambtelijke ondersteuning) en de weg te wijzen in de instituties (denk aan initiatievenloket, ideeënmakelaars, toegang tot kennis- en ondersteuningsnetwerken) ?

Hoe wordt voorkomen dat lokale initiatieven te afhankelijk worden van incidentele en tijdelijke steun en hoe wordt er voor gezorgd dat substantiële publieke budgetten worden gereserveerd voor maatschappelijke initiatieven?

Worden er speciale rechten toebedeeld aan lokale initiatieven die hen in staat stellen om op te boksen tegen de gemeentelijke organisatie en andere partijen met meer geld en macht?

Worden lokale initiatienemers gewaardeerd en gehonoreerd in hun netwerkfunctie naar buurten, bewoners en ondernemers in plaats van dat de gemeente zelf al die contacten wil onderhouden?

Inspirerende voorbeelden
Diverse steden hebben een speciaal loket ingericht voor maatschappelijke initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn de ideeënmakelaar gemeente Zwolle en gebiedsmakelaar gemeente Utrecht.

De gemeente Amsterdam stelt leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen beschikbaar voor lokale initiatieven. Ook maken ze de kennis over waar die gebouwen en gebieden zich bevinden actief openbaar.

De gemeente Utrecht heeft een stadsmakelaar aangesteld. Hij wijst initiatiefnemers de weg binnen de gemeente, helpt de vaart te houden in de samenwerking tussen initiatiefnemers en ambtenaren of zorgt dat knopen worden doorgehakt als dat nodig is.

De gemeente Rotterdam reserveert onder de naam Stadsinitiatief substantiële bedragen voor maatschappelijke initiatieven die door de burgers worden verkozen als het meest aansprekende.

De gemeente Amsterdam is bezig een speciale buurtwet op te stellen waarin rechten van lokale initiatiefnemers worden geregeld.

De andere spiegels van de Caleidoscoop
Spiegel  1: Wie maken de programma’s?
Spiegel 2: Zie je het overal terug?
Spiegel 3: Komt de organisatie in beweging?
Spiegel 5: Is er ruimte voor verschil?

Heb je de Caleidoscoop gebruikt? Laat dan vooral weten wat er bij jullie is gebeurd! Op deze pagina kun je zien hoe je je ervaringen kunt delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s