5. Is er ruimte voor verschil?

Deze vijfde spiegel van de Caleidoscoop geeft ons een blik op hoe een gemeenschap met een veelheid aan initiatieven er uit ziet. Wat vooral opvalt is de diversiteit aan initiatieven, de overeenkomst in achtergrond van initiatiefnemers (dus beperkt representatief) en de verschillen in relatie tot de overheid (sterk gericht op de overheid, reactie op gat dat overheid laat vallen, helemaal los van de overheid). Het is voor overheden die geleerd hebben om burgers gelijk te behandelen en vanuit hun eigen beleid te redeneren lastig om met deze diversiteit om te gaan.  De uitdaging is daar niet benepen en bang mee om te gaan. Dat kan door te accepteren dat dingen in de ene buurt anders en beter worden opgepakt dan in een andere buurt (beloning voor initiatief) en door een oprechte dialoog te zoeken wanneer je de koers als overheid toch wilt bijsturen.

Wanneer je waardering laat blijken voor mensen die in beweging komen verwerf je ook het gezag om daar vraagtekens bij te zetten. De vraag naar legitimiteit en draagvlak van een door de overheid ondersteund initiatief is relevant, maar neem niet direct de initiatiefnemers de maat, maar help de basis te verbreden. Zoek de liefdevolle confrontatie op waar initiatieven haaks staan op het beleid in plaats van ze te marginaliseren of te negeren.

Onderstaande vragen en voorbeelden kunnen de dialoog hierover tussen lokale initiatiefnemers en het lokaal bestuur voeden.

Spiegelvragen
Durft de gemeente initiatieven te belonen en vertrouwen te geven ook daar waar zichtbaar wordt dat initiatiefnemers een streepje voor krijgen op anderen?

Accepteert de gemeente dat onder invloed van lokale initiatieven op de ene plek een andere invulling van het beleid wordt gemaakt dan op een andere plek in de gemeente?

Worden initiatieven erkend en gehonoreerd als gelijkwaardig aan gemeentelijke initiatieven ook als ze spanning oproepen met het gemeentelijke beleid en wordt de dialoog over die spanning ook opgezocht?

Worden initiatiefnemers geholpen om draagvlak en draagkracht onder hun initiatief te verbreden daar waar initiatiefnemer zelf of de gemeente van oordeel is dat het initiatief een te smalle basis kent in de samenleving?

Inspirerende voorbeelden
Bij initiatieven als Meer Merwede in Utrecht en Glamourmanifest in Amsterdam krijgen lokale initiatiefnemers die zich opwerpen als gebiedsmakelaars ruimte van de gemeente. De gemeente accepteert daarmee dat deze gebieden een andere gebiedsaanpak kennen dan de rest van de stad.

Gemeente Berkelland geeft het dorp Beltrum (een gemeenschap van 4000 inwoners) een bedrag van €170.000,- voor de bekostiging van ouderen- en gehandicaptenzorg. De gemeenschap mag dit naar eigen inzicht uitgeven. Lees er hier een artikel over.

Gouda Bruist en Co-creatie Culemborg zijn broedplaatsen die vanuit de samenleving zijn ontstaan. De gemeenten ondersteunen hen inmiddels actief.

De andere spiegels van de Caleidoscoop
Spiegel  1: Wie maken de programma’s?
Spiegel 2: Zie je het overal terug?
Spiegel 3: Komt de organisatie in beweging?
Spiegel 4: Is er tastbare steun?

Heb je de Caleidoscoop gebruikt? Laat dan vooral weten wat er bij jullie is gebeurd! Op deze pagina kun je zien hoe je je ervaringen kunt delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s