1. Wie maken de programma’s?

Je bent bij de eerste spiegel van de Caleidoscoop. Daarin kijken we naar de belangrijke bestuurlijke programma’s en plannen in de gemeente vanuit de vraag of ze tot stand komen in dialoog met de samenleving. Dat begint al met het maken van een coalitieakkoord en een collegeprogramma. Voor de inhoud daarvan moet je directe inbreng vanuit de samenleving organiseren. Burgers kunnen meeschrijven aan ‘de staat van de stad’,  initiatiefnemers in de gemeente kunnen helpen bij de overdracht naar de nieuwe raad, een burgerpanel kan betrokken worden bij belangrijke keuzes, enzovoorts.

Minstens zo belangrijk is dat er in die programma’s ook voldoende ruimte open gelaten moet worden om gedurende het hele volgende proces plannen en prioriteiten in dialoog vast te stellen. Een goed programma weerspiegelt dat de ideeën en plannen van politiek en bestuur halffabrikaten zijn die alleen door dialoog met de samenleving tot iets volwaardigs kunnen uitgroeien. Een goed bestuurlijk programma heeft ook vraagtekens (‘hier zijn we zoekende’) en niet alleen uitroeptekens (‘dit gaan we doen!’).

Spiegelvragen
Op welke wijze wordt (naast de partijpolitieke en ambtelijke input) inbreng vanuit de samenleving gebruikt bij het maken van het collegeakkoord en programma-afspraken?

Zijn politieke partijen bereid om ruimte in te bouwen in collegeprogramma’s en in de beleids- en begrotingssystematiek voor invulling in dialoog met de samenleving?

In hoeverre is het bestuur bereid om dilemma’s en lastige keuzevragen te delen met de samenleving en weerstaat het de verleiding om de antwoorden te formuleren binnen de muren van het stadhuis?

Wordt er naast een ‘koude’ overdracht naar de nieuwe gemeenteraad (ambtelijke overdrachtsdocumenten, politieke dossiers doorgeven) ook gezorgd voor een ‘warme’ overdracht waarbij mensen uit de stad hun dromen, wensen, zorgen, ervaringen en klachten meegeven? 

Staan in de bestuurlijke programma’s concrete (proces)afspraken over hoe de bewoners en gebruikers van de gemeente betrokken worden bij het bestuur van de stad? Denk bijvoorbeeld aan panels, huis van de democratie, particulier beheer van de openbare ruimte en wijkraden met macht.   

Inspirerende voorbeelden
In Oude IJsselstreek gingen raadsleden in gesprek met honderden bewoners over de vraag wat voor samenleving zij wilden en welke bijdrage de gemeente daaraan kan leveren, naast alles wat bewoners al zelf doen. Een verslag is hier te lezen.

In Amersfoort vindt enkele dagen na de verkiezingen de G1000 Amersfoort plaats. Inwoners gaan tijdens dit evenement met werkgevers, ambtenaren, kunstenaars en politici in gesprek over wat de komende periode belangrijk is. Samen stellen zij de politieke agenda op, beginnen aan de concrete uitwerkingen en vervolgen dit proces later.

In Kampen wordt gewerkt met het Kamper Kompas, de leidraad voor de gemeente Kampen. Daarmee gaat de gemeente sociale transities in en wordt in de gemeente individuele ondersteuning georganiseerd. Het instrument zelf is interessant, maar de manier waarop het in co-creatie tot stand is gekomen is dat net zo goed!  

De fractie van Groen Links in Zwolle heeft haar netwerk aangeboord om een aanzet te maken voor een maatschappelijk gedragen ‘sociaal clientenakkoord’. Ze willen dit gaan gebruiken als input voor het nieuwe collegeakkoord.

De burgemeester van Noordwijk heeft voorafgaand aan de verkiezingen het idee gelanceerd om een bevolkingspanel mee te laten beslissen over belangrijke vraagstukken.

In de motie bestuursaanpak gemeente Oude IJsselstreek wordt voorgesteld dat de nieuwe gemeenteraad van Oude IJsselstreek vóór de formatie van het nieuwe college afspreekt voor welke vraagstukken het beleid in samenspraak met samenlevingspartners gevormd zal worden.

De andere spiegels van de Caleidoscoop
Spiegel 2: Zie je het overal terug?
Spiegel 3: Komt de organisatie in beweging?
Spiegel 4: Is er tastbare steun?
Spiegel 5: Is er ruimte voor verschil?

Heb je de Caleidoscoop gebruikt? Laat dan vooral weten wat er bij jullie is gebeurd! Op deze pagina kun je zien hoe je je ervaringen kunt delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s