Start hier!

Jij wilt de dialoog op gang brengen over ruimte voor maatschappelijk initiatief in jouw gemeente? Of  iets doen met het thema ‘doe-democratie’, loslaten in vertrouwen, burgerinitiatief, de netwerksamenleving, overheidsparticipatie et cetera? Mooi! De Caleidoscoop kan je daarbij helpen!

Wil je snel aan de slag? Dan kun je hier de Caleidoscoop in het kort downloaden.

Wat is de Caleidoscoop?
Het is een instrument waarmee je op een gestructureerde manier het gesprek kunt aangaan over de ruimte voor maatschappelijk initiatief in de bestuurlijke plannen van jouw gemeente. De 5 spiegels van de Caleidoscoop bevatten scherpe vragen, waarvan wij hopen dat ze de kern van de zaak raken. Deze vragen kun je gebruiken om het gesprek te structureren en zo te onderzoeken waar in jouw gemeente de belemmeringen en kansen voor maatschappelijke initiatief zitten.

Waar gaan de 5 spiegels van de Caleidoscoop over?
Spiegel 1: Wie maken de programma’s?
Spiegel 2: Zie je het overal terug?
Spiegel 3: Komt de organisatie in beweging?
Spiegel 4: Is er tastbare steun?
Spiegel 5: Is er ruimte voor verschil?

Op welke manier kun je de Caleidoscoop gebruiken?
Het gaat erom dat je een moment  zoekt (of zelf maakt) om te praten over de ruimte voor maatschappelijk initiatief in bestuurlijke plannen.

  • Dat kun je bijvoorbeeld doen in een bijeenkomst over het thema;
  • Je kunt de vragen natuurlijk ook gebruiken voor een gesprek één-op-één;
  • Of je gebruikt ze als input voor de vragen bij een lijsttrekkersdebat of persconferentie.

Wie kunnen dit instrument gebruiken?
Je bent bijvoorbeeld een initiatiefnemer in jouw gemeente. Je liep de afgelopen periode aan tegen dichtgeregelde bestuurlijke plannen of werkwijzen van je gemeente en je wilt daarover graag in gesprek voordat er weer een nieuw bestuurlijk akkoord ligt.
Of je bent gemeenteraadslid en worstelt met de manier waarop je in jullie gemeente én in jullie gemeenteraad de verbinding kunt leggen met de energie in de gemeenschap.
Of je bent ambtenaar en zoekt naar een manier om dit gesprek te voeren in jullie organisatie.
Of je bent journalist en zoekt naar een nieuwe manier om kritisch betrokken te zijn bij deze beweging in jouw gemeente.
Of je bent griffier en wilt de overgang naar een nieuwe gemeenteraad aangrijpen om het gesprek te openen tussen raad, college, ambtelijk apparaat én de samenleving.
Of je bent kandidaat-wethouder, adviseur, directeur et cetera en je wilt een rol spelen bij het zoeken naar nieuwe verhoudingen en ruimte voor initiatief vanuit de samenleving.

De Caleidoscoop in het kort kun je hier downloaden.

Heb je de Caleidoscoop gebruikt? Laat dan vooral weten wat er bij jullie is gebeurd! Op deze pagina kun je zien hoe je je ervaringen kunt delen.