Meer leesvoer

Artikel van Birgit Oelkers en Frans Soeterbroek op http://www.socialevraagstukken.nl over de achtergrond van de Caleidoscoop: Laat doe-democraten meeschrijven aan het collegeakkoord.

Blogs van Frans Soeterbroek over het samenspel tussen lokaal bestuur en lokale initiatieven:

Besturen in de spontane stad, essay van Frans Soeterbroek over hoe lokaal bestuur kan handelen vanuit de filosofie van de spontane stad.

De creatieve samenleving en de overheid, rapport van Greenwish in opdracht van ministerie van BZK over inspelen op de creatieve samenleving

Geen parels zonder oesterbank, essay van Greenwish

Dag ladder!, artikel van Birgit Oelkers over participatieladders en dat het ook beter kan. Een pleidooi voor community building als gemeentelijke missie.

Geïmproviseerde gemeente, Advies denktank VNG van november 2013 over hoe als gemeentelijke overheid in te spelen op maatschappelijke initiatieven

Kabinetsnota doe-democratie, de kabinetsvisie over de ‘doe-democratie’, juli 2013.

Loslaten in Vertrouwen, advies van de Raad voor het openbaar Bestuur (ROB), november 2012.

Terugtreden is vooruitzien, advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

DEcentraal, boek van Nico de Boer en Jos van der Lans over het nieuwe lokale landschap.

Voorbeschouwing van Jeroen van Urk: Loslaten in gemeentepolitiek

De website van Kracht in Nederland: www.krachtinnl.nl

Op Effectieve overheidsparticipatie staat een lijst met nog meer rapporten, artikelen en essays over het onderwerp