De Caleidoscoop

In 2014 lanceerden we De Caleidoscoop. We zijn inmiddels in 2018, en een raadsperiode verder. De Nationale Ombudsman legt opnieuw de vinger op de zere plek: in de samenwerking tussen overheid en initatief kan het stukken beter, met minder weglek van energie en meeropbrengst voor de samenleving!

De Caleidoscoop is in 2018 opnieuw relevant. Benut hem gerust!

De nieuwe gemeenteraad: een kans op democratische vernieuwing, maar daar moet je wel wat voor doen!

Hoe brengen we de dialoog op gang tussen lokale initiatiefnemers en politici, bestuurders en ambtenaren? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Hoe kan de gemeente partnerschap met actieve burgers (verder) doorvoeren in de (bestuurlijke) praktijk? Wat wordt de ruimte voor maatschappelijk initiatief in bestuurlijke plannen?

Dit zijn, merkten wij, met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen voor veel mensen belangrijke vragen. De Caleidoscoop is een kijker met meerdere spiegels die je de lokale politiek kunt voorhouden als start voor een gesprek. Vooralsnog heeft de Caleidoscoop vijf spiegels met scherpe vragen, waarvan wij hopen dat ze de kern van de zaak raken, en enkele praktijkvoorbeelden. Doe er je voordeel mee!

Op 20 februari verscheen een groot artikel op www.socialevraagstukken.nl over de achtergrond van de Caleidoscoop.

Doe er je voordeel mee!
Ons doel met dit initiatief is dat iedereen er in zijn gemeente mee aan de slag kan. De vragen van de 5 spiegels zijn een handreiking voor een gesprek dat je in je eigen gemeente kunt aanzwengelen. In het klein, bij een kop koffie met een bestuurder-in-spe, of groter, als bijeenkomst met iets als ‘de doe-democratie’ of burgerinitiatief als thema. (En heb je daar professionele ondersteuning bij nodig, dan kun je ons natuurlijk benaderen.)

We hopen dat er veel spiegelgesprekken ontstaan en we zijn dan ook benieuwd naar jouw aanvullingen op en ervaringen met de Caleidoscoop.

Welke voorbeelden, ervaringen en adviezen heb jij, die nieuwe bestuurders kunnen helpen om ruimte te maken voor maatschappelijk initiatief en om te experimenteren met nieuwe vormen van participatieve democratie?

Mail of twitter (#cscoop) jouw ervaringen met de spiegels van de Caleidscoop. Deel zo je ervaringen met je netwerkpartners, mede-initiatiefnemers, partijleden of collegabestuurders en nodig hen uit om mee te doen! Hier kun je bekijken welke bijdragen we al ontvingen.

—-

Op 20 juni 2014 vond in Utrecht de eerste Stadsmakersdialoog plaats waarvoor dit discussiestuk  Over geld, zeggenschap en opdrachten (pdf) was gemaakt door de initiatiefnemers van de avond, de Utrechtse Ruimtemakers. De ruim 50 aanwezige raadsleden, ambtenaren en initiatiefnemers maakten daar concrete afspraken om samen aan de slag te gaan met het nieuwe initiatievenfonds, maatschappelijk aanbesteden en buurtbegroting. Lees hier het uitgebreide Verslag stadsmakersdialoog#1 en  hier  9 lessen uit Stadsmakersdialoog#1 Laat je inspireren om het ook in jouw gemeente op te pakken. foto stadsmakersdialoog 1

De komende maanden zullen gemeenteraden in gesprek gaan met de colleges over een nieuwe programmabegroting. De vraag is hoe je daarin voldoende ruimte schept voor lokale initiatiefnemers. Frans Soeterbroek, Birgit Oelkers en Marij van den Berg maakten deze handreiking De levende programmabegroting waarin 5 adviezen aan de gemeenten staan om hun programmabegroting meer op lokaal initiatief toe te spitsen. Doe er uw voordeel mee!

Op 21 juni vindt de Stadszomernachtsdroom in Leiden plaats, waarin we in brede kring praten over ontwikkelingen in de stad.


In Leiden voerden we onlangs het gesprek over ruimte voor initiatief met politici, initiatiefnemers en ambtenaren. Dat kun jij ook organiseren!

aanbieding stadsmakerspraragraaf

In Utrecht hebben lokale initiatiefnemers onder de naam Utrechtse Ruimtemakers aan de vooravond van de verkiezingen een kant en klare ‘stadsmakersparagraaf’ voor het collegeakkoord aangeboden aan  de politieke partijen. Veel enthousiasme bij de politici zoals ook op de foto te zien is. Dat belooft nog wat de komende weken: http://www.utrechtseruimtemakers.nl. Hier vind je een artikel over de Utrechtse Ruimtemakers in de lokale krant DUIC.

 

Mellouki foto De Zwijger

Op 26 februari werd de aftrap voor de Caleidocoop gegeven in pakhuis de Zwijger. Ruim 80 mensen deelden daar hun ervaringen en plannen met de dialoog tussen lokale initiatiefnemers en de lokale politiek.  Download hier het verslag